Společnost vznikla již v roce 1989 povolením ONV jako fyzické osoby.
V pozdější době udělením živnostenského listu vzniklo sdružení topenářů s názvem:
OPRAVY TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ
(O.T.Z.)

S nynějším sídlem:
U průhonu 14
170 00 Praha 7

DIČ: CZ7705310162 Vopálenský Tomáš
Klazar Vladislav

Opravy tepelných zařízení